Planovi

PLAN GENERALNE REGULACIJE – GRAD BEOGRAD (CELINE I–XIX)

Granicom Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd, celine I – XIX obuhvaćeno je građevinsko područje celih opština Stari grad, Vračar, Savski venac, Novi Beograd, Čukarica, Rakovica i delovi opština Zemun, Palilula, Zvezdara, Voždovac, Surčin i Grocka u površini od oko 51 776 ha i podeljeno na devetnaest karakterističnih celina.

Koncepcija ovog Plana predstavlja kontinuitet sa Generalnim urbanističkim planom Beograda koji je ostvaren u nekoliko osnovnih elemenata:

  • uvažavanju postojeće izgrađenosti i realnih procena fizičkih mogućnosti daljih intervencija u gradu,
  • kontinuitetu u planiranju saobraćaja i infrastrukture u skladu sa postojećim i planiranim namenama površina,
  • integraciji različitih sadržaja ukoliko se međusobno ne ugrožavaju i
  • planiranju zaštite i razvoja preostalih prirodnih zelenih masiva duboko urezanih u gradsko jezgro, kao i negovanju unutargradskog zelenila.

Planom generalne regulacije definisana su opšta pravila uređenja i građenja koja se primenjuju kao osnov za:

  • izradu planova detaljne regulacije,
  • izmenu važećih i preispitanih planova detaljne razrade (detaljni urbanistički planovi, regulacioni planovi i planovi detaljne regulacije) prilikom sprovođenja ovog Plana,
  • usklađivanje preispitanih planova donetih do 13.05.2003.godine sa opštim pravilima Plana generalne regulacije i
  • neposredno sprovođenje Plana generalne regulacije.

Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (celine XIX), koji je izradio Urbanistički zavod Beograda, Skupština grada Beograda usvojila je 07.03.2016. godine.

PLAN GENERALNE REGULACIJE – GRAD BEOGRAD (CELINA XX)