Planovi

STUDIJE, ISTRAŽIVANJA I ANALIZE

Sve grupe

PP analiza naselja Cerak Vinogradi

Lokacija Zavoda za transfuziju krvi

Lokacija uz SMT

Poslovni kompleks „Depo“

Visoki objekti

Analiza prostornih celina

Investicije u Beogradu

Privredni potencijali

Parking prostor

Lokacije za komercijalne sadržaje

Potez ulice Jurija Gagarina

Makiško polje

Studija „Dostupan grad“

Nerealizovane lokacije za osnovne škole

Investicije u infrastrukturu Beograda

Postrojenja za preradu otpadnih voda

Najatraktivniji razvojni projekti

Prezentacija – Veliki projekti

Lokacije za kulturu

Lokacije za sport

Nerealizovane lokacije za predškolske dečije ustanove