Skip to main content

Pojedini stanari zaustavljaju izgradnju kanalizacije u Malom Mokrom Lugu

By 28. marta 2018.Vesti

Pojedini stanari u ulicama Slobodana Berberskog i Teodosijeva zaustavili su u ponedeljak 23. marta radove na izgradnji kanalizacije, nezadovoljni što Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda finansira izgradnju nove mreže u ovim ulicama naselja Mali Mokri Lug. Stanari ne dozvoljavaju izvođaču radova da postavi novu kanalizaciju po projektu, jer se u ulici već nalaze cevi koje su u ranijem periodu nelegalno postavljene i nelegalno priključene na gradsku kanalizacionu mrežu.

Nelegalno priključene cevi omogućavale su pojedinim stanarima da besplatno koriste sistem gradske kanalizacije, dok je pedesetak domaćinstava godinama čekalo da u naselju počne izgradnja sekundarne kanalizacione mreže. Sada kada su radovi u toku, nelegalno priključeni stanari uviđaju da ostaju bez mogućnosti daljeg besplatnog korišćenja gradske kanalizacione mreže i pokušavaju da zaustave radove kojima će se omogućiti svim građanima u oko pedeset domaćinstava priključenje na tehnički ispravnu i legalnu mrežu.

Postojeća nelegalna mreža nije nikada mogla da uđe u sistem održavanja nadležnog javnog komunalnog preduzeća, s obzirom da je urađena bez projektne dokumentacije, da je manjeg prečnika od propisanog i da je izvedena bez potrebnih dozvola i stručnog nadzora. Dužina nelegalne mreže je preko 250 metara, sa nepropisno izgrađenim šahtovima koji su zapunjeni raznim otpadnim materijalom.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda finansira izgradnju sa 28 miliona dinara i radovi se izvode na osnovu odgovarajućih dozvola. Gradi se 750 metara sekundarne kanalizacije u ulicama Biljane Jovanović, Bojadžijska, Vinogradska, Teodosijeva i Slobodana Berberskog, a izgrađena kanalizacija biće povezana na postojeće kolektore opšteg sistema u ulicama Mihajla Todorovića i Vladimira Tomanovića.

Po završetku izgradnje kanalizacija će biti predata nadležnom javnom komunalnom preduzeću i time će se zaustaviti dalje korišćenje nelegalne kanalizacione mreže koju pojedini stanari žele da zadrže zbog svoje koristi, ne uzimajući u obzir i potrebu ostalih građana da dobiju priključenje na gradsku kanalizacionu mrežu.