Skip to main content

Ponavlja se javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Lazarevcu

By 11. aprila 2018.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda ponovo je raspisala oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Gradskoj opštini Lazarevac, s obzirom da na prethodnom javnom nadmetanju u decembru prošle godine nije stigla nijedna prijava. Prijave za učešće se podnose do 14. maja 2018. godine, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Oglašeno je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2.146m2. Parcela se nalazi u površinama namenjenim za stanovanje sa delatnostima na urbanim parcelama u zoni srednjih gustina. Sekretarijat za javne prihode Grada Beograda izradio je procenu je tržišne vrednosti lokacije i ona iznosi 10.393,23 dinara po metru kvadratnom zemljišta.

Javno nadmetanje za ovu građevinsku parcelu održano je 27. decembra 2017. godine i tada nije stigla nijedna prijava. Kada se javno nadmetanje ponavlja prvi put, što je sada slučaj, početni iznos cene za otuđenje umanjuje se za 20% i sada iznosi ukupno 17.843.097,26 dinara za građevinsku parcelu GP2. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:
http://www.beoland.com/lat/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-u-gradskoj-opstini-lazarevac/