Skip to main content

Ponavlja se javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Omladinskoj ulici

By 14. marta 2018.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Omladinskoj ulici, na lokaciji Lisičji potok. Prijave se podnose do 12. aprila, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji. Na prethodno održanim nadmetanjima nije pristigla nijedna prijava, tako da se početni iznos cene za otuđenje ovom prilikom umanjuje za 40%.

Za prodaju je oglašena lokacija na katastarskoj parceli 21420/1 KO Savski venac, površine 1310 metara kvadratnih. Zemljište se nalazi na lokaciji Lisičji potok, gde se mogu graditi objekti visokog standarda stanovanja sa delatnostima. Orijentaciona bruto površina objekata koje je moguće graditi na lokaciji je 917 kvadratnih metara, spratnosti P+1+Pk.

Početni iznos cene za otuđenje utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti i iznosi 53.646,03 dinara po metru kvadratnom zemljišta. Kako prilikom prethodnih nadmetanja nije bilo prijava, početni iznos je umanjen za 40% i sada iznosi 42.165.779,58 dinara za celu lokaciju. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Omladinskoj ulici, opština Savski Venac