Skip to main content

Ponavlja se javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Ulici Miloja Zakića

By 29. januara 2018.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda ponovo je raspisala oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Ulici Miloja Zakića na Čukarici. S obzirom da na prvom nadmetanju nije pristigla nijedna prijava, zemljište se ovog puta nudi po ceni umanjenoj za 20%.

Za prodaju su ponuđene tri pojedinačne građevinske parcele ukupne površine 1559m2, koje su planirane za izgradnju objekata individualnog stanovanja. Prijave za učešće se podnose do 27. februara 2018. godine, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je za svaku građevinsku parcelu pojedinačno, a na osnovu procene tržišne vrednosti Sekretarijata za finansije. Posle umanjenja od 20% cena otuđenja iznosi: za GP5 15.846.550,56 dinara, za GP6 17.740.163,52 dinara i za GP7 18.205.261,44 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Miloja Zakića u Gradskoj opštini Čukarica