Skip to main content

Prodato zemljište na Keju oslobođenja

By 11. jula 2017.Vesti

Zemljište površine 600 kvadratnih metara na keju u Zemunu prodato je za 36 miliona dinara na današnjem nadmetanju koje je održano u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. U licitaciji je učestvovalo više ponuđača, a najveću ponudu dala je Sportska akademija Kočović, koja će u postupku pribavljanja građevinske dozvole imati i obavezu plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Nadmetanju su, osim ponuđača, prisustvovali i predstavnici građanskih inicijativa koje su zainteresovane za dalji razvoj Beograda.

Lokacija se nalazi na obali Dunava u Zemunu, između postojećih teniskih terena i na njoj je moguće graditi sportski kompleks maksimalne visine objekta 12 metara i površine do 300 kvadrata. Polovina parcele mora biti ozelenjena, a kompleks može sadržati otvorene sportske terene i zatvorene sportske objekte. Pored obaveznog sportskog sadržaja, na lokaciji je moguće graditi i komercijalne delatnosti koje moraju biti usklađene sa sportskom namenom kompleksa.

Pristup lokaciji je predviđen sa postojećih saobraćajnica Stevana Markovića i Kej oslobođenja, preko navozne rampe za pristup čamaca. Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura su obezbeđeni kroz Kej oslobođenja, a investitor će sa nadležnim javnim komunalnim preduzećima utvrditi uslove za priključenje na gradsku mrežu.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti, koju je izradila Uprava javnih prihoda grada Beograda i iznosio je 21.816,96 dinara po metru kvadratnom zemljišta, tako da je ukupan početni iznos za  kompleks od 600 kvadrata iznosio 13.090.176,00 dinara. Posle sprovedenog javnog nadmetanja, najveću cenu u iznosu od 36 miliona ponudila je Sportska akademija Kočović.