Radovi na Brankovom mostu

By 31. maja 2018. Vesti

31.05.2018.

Sanacija pešačke staze na uzvodnoj konstrukciji Brankovog mosta završena je nanošenjem antiskid sistema, koji istovremeno obezbeđuje odgovarajuću hidroizolaciju, hrapavost i trajnost gazeće površine. Izrada tehničke dokumentacije za ovaj posao počela je u martu prošle godine, a polovinom avgusta 2017. godine, po dobijanju neophodnih saglasnosti, izmenjen je režim saobraćaja i počela je demontaža čelične konstrukcije pešačke staze. Početkom decembra 2017. godine osposobljena je srednja saobraćajna traka, a u februaru ove godine puštena je za saobraćaj i „žuta“ traka.

Sanacija je prvenstveno podrazumevala zamenu čeličnih konzola pešačke staze. Ugrađene su nove čelične konzole, a pešačka ograda je demontirana i sanirana, s tim što je podignuta na visinu od 1,2 metra zbog biciklista koji značajno koriste Brankov most. Takođe, servisirana su reviziona kolica, koja se pomeraju duž pešačke staze i služe za održavanje spoljnih delova mosta. Ugrađeno je 350 tona novih elemenata, a sav čelik i prateći materijali odgovaraju propisanim standardima. Nova staza za pešake i bicikliste ima hidroizolaciju i odgovarajuću podlogu protiv klizanja, što povećava nivo bezbednosti.

Tokom 2014. godine urađena je analiza stanja pešačke staze i tada je konstatovano da su oštećenja čelične konstrukcije i betonskih ploča dosta teška i da se ova oštećenja ne mogu popraviti kroz uobičajeno održavanje, već je neophodna izrada projekta za sanaciju pešačke staze. Projektom je bilo predviđeno da se između stubova  mosta zamene čelične konzole koje nose pešačku stazu sa ogradom, kao i ivičnjak između pešačke staze i kolovoza.

Brankov most je obnovljen 1956. godine na stubovima ranijeg Mosta kralja Aleksandra, koji je srušen u Drugom svetskom ratu. Zbog razvoja grada na levoj obali Save, od 1974. do 1978. godine izgrađena je nova konstrukcija na nizvodnoj strani mosta, koja je imala istu siluetu i statički sistem. Na taj način Beograd je dobio moderan most sa po tri saobraćajne trake u svakom smeru.

24.01.2018.

U pogonu izvođača izvršena je sanacija 325 metara pešačke ograde.
Izvršena je antikorozivna zaštita na 65% površina, u toku su pripreme za završni premaz na ivičnjaku i odbojnoj ogradi.
Završena je montaža odbojne ograde u dužini od 432 metra.
Izvršeno je zavarivanje spojeva čeličnih konzola u dužini od 3800 metara.
Montirano je svih 400 metara ivičnjaka.
Ugrađeno je svih 350 tona novog čelika.
Montirane su sve nove konzole.
Montirane su pešačke staze, ivični nosač i graničnici na celoj dužini.

11.01.2018.

Izvršeno je zavarivanje spojeva čeličnih konzola u dužini od 3100 metara.
Montirano je 400 metara ivičnjaka.
Montirano je oko 210 metara odbojne ograde.
Od ukupne količine novog čelika (oko 350 tona) ugrađeno je 335 tona.
Montirane su sve nove konzole.
Montirane su pešačke staze, ivični nosač i graničnici na celoj dužini staze.

21.12.2017.

Od ukupne količine novog čelika (oko 350 tona) ugrađeno je 92%.
Montirane su sve nove konzole.
Montirane su pešačke staze, ivični nosač i graničnici na dužini od 425 metara (100%).
Montirano je 120 metara ivičnjaka.
Montirano je oko 20 metara odbojne ograde.
Izvršena je sanacija oko 75% ograde pešačkih staza.
Izvršena je antikoroziona zaštita na oko 6.000 m2, što je oko 65% ukupne površine.

24.11.2017.

Demontaža: Izvršena je celokupna demontaža stare konstrukcije pešačkih staza.
Izrada nove čelične konstrukcije: Radionička izrada nove čelične konstrukcije pešačkih staza izvršena je u potpunosti. Konstrukcija je iz pogona izvođača transportovana na gradilište. Ukupna težina nove čelične konstrukcije iznosi oko 350 tona.
Montaža novih pešačkih staza: Montirane su pešačke staze na dužini od 343 metra.
Montaža ivičnog nosača: Montiran je ivični nosač na dužini od 145 metara.
Montaža graničnika pešačke staze: Montirano je oko 75%.
Sanacija odbojne ograde: Sanacija je izvršena u potpunosti i odbojna ograda je iz pogona izvođača transportovana na gradilište.
Sanacija ograde pešačkih staza: Izvršena je sanacija oko 65% ograde pešačkih staza.

27.10.2017.

Završena demontaža: pešačka ograda, zaštitna ograda, ivični nosač, betonske ploče pešačke staze, ivičnjaci, instalacije i dekorativno osvetljenje.
U toku je reparacija i izrada nove AKZ zaštite demontirane pešačke i odbojne ograde.
U toku je izrada novoprojektovanih dilatacija.
Montirano je 198 konzolnih nosača.
U toku je montaža konstrukcije pešačke staze – završeno 130 metara od ukupno 435 metara.

06.10.2017.

Izvršeno postavljanje i zavarivanje graničnika konstrukcije u dužini od 215 metara.
Demontirano je 333 metra ivičnjaka i 408 metara ivičnog nosača.
U toku je priprema još dve montažno-demontažne platforme za rad između konzola.
U toku je izrada konzolnih nosača nove pešačke staze.
U toku je peskiranje i antikorozivna zaštita kolovoznog lima u zoni stuba S2.

15.09.2017.

Počelo je zavarivanje graničnika konstrukcije na novobeogradskoj strani.
Odbojna ograda je demontirana u celosti.
Demontirana su reviziona kolica ispod konstrukcije.
Ograda pešačke staze je demontirana u dužini od 400 metara.
Skinute su skoro sve betonske ploče, osim na delu iznad Karađorđeve ulice.
Demontirano je 180 metara ivičnjaka i 140 metara ivičnog nosača.
Montirane su viseće skele, kao i zaštitne skele na levoj i desnoj obali.
U toku je montaža pomoćnih skela za rad između konzola.
Pešačka i zaštitna ograda su odnete u pogon izvođača, gde je u toku njihovo peskarenje i rekonstrukcija.

24.08.2017.

Uklonjeno 480 metara metalne odbojne ograde, koja razdvaja kolovoz i pešačku stazu.
U toku je uklanjanje pešačke ograde, koja se odvozi u pogon izvođača na reparaciju.
U toku je postavljanje visećih skela, koje služe za rad ispod mosta.
U toku je skidanje betonskih ploča sa pešačke staze.

Zatvaranje saobraćajnih traka na Brankovom mostu

Zatvaranje saobraćajnih traka zbog radova na Brankovom mostu počeće u sredu, 16. avgusta u 9 časova. Putnička vozila iz Novog Beograda ka centru grada biće preusmerena u brzu traku na nizvodnoj konstrukciji, dok će taksi vozila i vozila javnog prevoza koristiti brzu traku na uzvodnoj konstrukciji. Ova saobraćajna traka će preko dana služiti kao „žuta traka“, dok će noću, u periodu između 01:00 i 04:00 ona biti zatvorena i sva vozila iz Novog Beograda ka centru grada koristiće samo brzu traku na nizvodnoj konstrukciji. Saobraćaj iz Brankove ulice ka Novom Beogradu odvijaće se sve vreme radova u dve saobraćajne trake na nizvodnoj konstrukciji. Za ovakav režim saobraćaja obezbeđena je signalizacija, koja će u potpunosti regulisati dnevni i noćni ciklus izmene smerova kretanja vozila.

Svim građanima koji prelaze most tokom radova biće potrebno strpljenje, jer bi bez ovakvog zatvaranja saobraćajnih traka radovi trajali tokom dve sezone, a drugačija tehnologija izvođenja zahtevala bi više novca iz budžeta grada.

Odobren režim saobraćaja tokom radova neophodan je radi zamene čeličnih konzola ispod pešačke staze mosta, čije tačno stanje može biti utvrđeno tek po skidanju svake pojedinačne čelične konzole.  Njihova ugradnja mora da se izvede pomoću dizalica kojima je potreban prostor za manipulaciju, tako da dve saobraćajne trake na uzvodnoj konstrukciji moraju biti zatvorene, a radi uzajamno bezbednog izvođenja radova i odvijanja saobraćaja, noću je potrebno je zatvaranje čitave uzvodne konstrukcije. Takođe, na ovaj način će se obezbediti uslovi za završetak radova u predviđenom roku do kraja godine. Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda preduzima sve kako bi se radovi izvodili u jeku građevinske sezone i što pre osposobio trotoar koji je godinama bio van funkcije, a izvođač će uvesti i noćni rad za pojedine faze radova. Vrednost radova je 210 miliona dinara.

Izvođač će ugraditi nove čelične konzole i ivičnjake, dok će se ograda demontirati, sanirati i ponovo ugraditi, s tim što će biti podignuta na odgovarajuću visinu od 1,2 metra zbog biciklista koji značajno koriste Brankov most. Takođe, servisiraće se reviziona kolica, koja se pomoću točkova pomeraju duž pešačke staze i služe za održavanje spoljnih delova mosta. Biće ugrađeno oko 400 tona novih čeličnih konstrukcija, a sav čelik i prateći materijali koji se budu ugradili odgovaraće propisanim standardima. Nova staza za pešake i bicikliste biće moderna, imaće hidroizolaciju i odgovarajuću podlogu protiv klizanja što će povećati nivo bezbednosti.

Pre tri godine je urađena detaljna analiza stanja pešačke staze i tada je konstatovano da su oštećenja čelične konstrukcije i betonskih ploča dosta teška i da se ova oštećenja ne mogu popraviti kroz uobičajeno održavanje, već je neophodna izrada projekta za rekonstrukciju pešačke staze na uzvodnoj strani mosta. Projektom je predviđeno da se na dužini od 432 metra mosta zamene čelične konzole koje nose pešačku stazu sa ogradom, kao i ivičnjak između pešačke staze i kolovoza.

Brankov most je obnovljen 1956. godine na stubovima ranijeg Mosta kralja Aleksandra, koji je srušen u Drugom svetskom ratu. Zbog razvoja grada na levoj obali Save, od 1974. do 1978. godine izgrađena je nova konstrukcija na nizvodnoj strani mosta, koja je imala istu siluetu i statički sistem. Na taj način Beograd je dobio moderan most sa po tri saobraćajne trake u svakom smeru, ali je posle 40 godina eksploatacije došlo vreme za rekonstrukciju njegove uzvodne pešačke staze.