Skip to main content

RANI JAVNI UVID povodom izrade plana detaljne regulacije Bloka 31 u Novom Beogradu, gradska opština Novi Beograd

By 1. septembra 2020.24 septembra, 2020Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 1. do 15. septembra 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 15. septembrom 2020. godine.

U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 15. septembrom 2020. godine.

Inicijativa za izradu Plana detaljne regulacije bloka 31 u Novom Beogradu pokrenuta je u cilju preispitivanja saobraćajnog rešenja kao i urbanističkih parametara i infrastrukturnih kapaciteta unutar bloka 31, a radi planskog sagledavanja bloka kao celine, između ulica Omladinskih brigada, Bulevara Mihaila Pupina, Bulevara umetnosti i Bulevara Zorana Đinđića. Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 12 hektara.

Blok 31 pripada Centralnoj zoni Novog Beograda, formiran je kao jedan od centralnih blokova Novog Beograda sa dominantno javnim sadržajima na raskrsnici glavnih novobeogradskih bulevara. Najranije podignut objekat, zgrada Gradske opštine Novi Beograd, ujedno je obeležio i sadržaje i forme prisutne u bloku. Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka blok je popunjavan monumentalnim objektima javne namene: Zgrada SIV II  i SIV III, zgrada Instituta za primenjenu fiziku i MUP Novi Beograd, kao i komercijalnim objektom  „Jugobrod“ (ranije „Beoplov“).

U okviru bloka 31 u Novom Beogradu, izdvajaju se 3 karakteristične celine komercijalnih sadržaja. Komercijalni sadržaji se dominantno nalaze na istočnoj polovini bloka, duž Bulevara Mihaila Pupina, Bulevara umetnosti i Bulevara Zorana Đinđića.

Posebni ciljevi izrade plana su: uređenje saobraćajne mreže, definisanje prostora za izgradnju podzemnih garaža kako bi se smanjio deficit parking mesta u bloku, uređenje javnih slobodnih i zelenih površina (trgova i parkova) kao reprezentativnih javnih prostora administrativnog centra Novog Beograda i definisanje pravila izgradnje za transformaciju istočnog dela bloka u moderni poslovni centar.

Više informacija na:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1775503-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-bloka-31-u-novom-beogradu/