Skip to main content

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE BLOKA 39, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD

By 13. jula 2020.24 septembra, 2020Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 13. do 27. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu)

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 27. julom 2020. godine.

Granicom Plana obuhvaćen je prostor definisan unutrašnjom regulacijom saobraćajnica: Omladinskih brigada, Bulevara Milutina Milankovića, Bulevara umetnosti i Bulevara Arsenija Čarnojevića, u površini od oko 11,7 ha. Neizgrađeno zemljište zauzima površinu od oko 10ha. Prostor je na travnatoj površini, neuređen, uz prisustvo samonikle i sađene drvenaste vegetacije, pojedinačno i u grupama.

Opšti cilj izrade Plana je da se u skladu sa Zaključkom Vlade i zahtevom Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P., definiše kompleks za izgradnju administrativnog i operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova sa pratećim sadržajima u skladu sa razvojnim programima Ministarstva i omogući dalji razvoj kompleksa visokoškolske ustanove, Fakulteta dramskih umetnosti “FDU“ na postojećoj lokaciji. U okviru zone namenjene za visokoškolske ustanove predviđeno je maksimalno očuvanje postojeće kvalitetne drvenaste vegetacije i uklapanje iste u zelene površine koje će biti planirane unutar ove zone.

Više informacija na:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774616-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-bloka-39/