RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO NASELjA JAJINCI UZ ULICU JAKOVA GALUSA, GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA I VOŽDOVAC

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 2. do 16. septembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 16. septembrom 2019. godine.

Plan detaljne regulacije za deo naselja Jajinci uz ulicu Jakova Galusa obuhvata deo teritorije gradskih opština Rakovica i Voždovac na kome je potrebno definisati površine javnih i ostalih namena i pravila uređenja i građenja na ovom prostoru. Takođe, neophodno je da se omogući podizanje nivoa saobraćajne i infrastrukturne opremljenosti i da se odredi kapacitet izgradnje u skladu sa mogućnostima prostorai da se stvore planski uslovi za aktiviranje novih lokacija za stambenu i mešovitu izgradnju u prigradskim naseljima. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 11 hektara.

Tokom izrade nacrta plana biće predložena namena površina, u okviru kojih će se odrediti javne površine za mrežu saobraćajnica i ostale površine namenjene za stanovanje, mešovite gradske centre i ostale zelene površine.

Očekivani efekti planiranja su: rešenje saobraćajnog pristupa postojećim i planiranim sadržajima; opremanje predmetnog područja objektima komunalne, saobraćajne i socijalne infrastrukture; transformacija poljoprivrednih i neizgrađenih površina u nove stambene zone; i unapređenje stanja životne sredine kroz realizaciju primarne infrastrukturne mreže i sistema zelenih površina naselja.

Više informacija na:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1764089-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-deo-naselja-jajinci/