RANI JAVNI UVID povodom izrade Plana detaljne regulacije za deo objekta sistema vodosnabdevanja sa regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac za naselja: Vrčin, Grocka, Begaljica, Mala Ivanča, Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik, gradske opštine Grocka i Sopot (I i II faza)

By 24. decembra 2019. Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu), u zgradi Gradske opštine Grocka, Bulevar oslobođenja 39 i u zgradi Gradske opštine Sopot, Kosmajski trg br. 5, od 23. decembra 2019. do 13. januara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Grocka, Bulevar oslobođenja br. 39 i zgradi Gradske opštine Sopot, Kosmajski trg br. 5.

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 13. januarom 2020. godine.

Plan detaljne regulacije za deo objekata sistema vodosnabdevanja sa regionalnog vodovoda Makiš-Mladenovac za naselja: Vrčin, Grocka, Begaljica, Mala Ivanča, Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik treba da obezbedi osnov za izgradnju objekata vodosnabdevanja na području Gradskih opština Grocka i Sopot.

U opštini Grocka vodosnabdevanje predstavlja veliki problem jer se većina domaćinstava snabdeva vodom iz bunara, nedovoljno dobrog kvaliteta zbog visokog nivoa podzemnih voda i nepostojanja kanalizacione mreže. Otpadne vode iz naselja, osim delimično u Grockoj, ispuštaju se u stare bunare ili septičke jame, a industrijske direktno u vodotoke. Naselje Mala Ivanča na teritoriji opštine Sopot takođe nije povezano na gradski sistem i ima izražen nedostatak snabdevanja vodom.

Ciljevi izrade plana su povezivanje naselja opštine Grocka na beogradski vodovodni sistem preko regionalnog vodovoda Makiš-Mladenovac, definisanje javnog interesa, definisanje pravila uređenja i građenja prostora, kao i saobraćajno i infrastrukturno opremanje lokacija. Izrada plana je podeljena u dve faze, koje obuhvataju 18 lokacija za izgradnju objekata vodosnabdevanja (rezervoari, crpne stanice i dr.) sa pristupnim saobraćajnicama i vezama do postojeće, odnosno planirane mreže infrastrukture.

Tokom 2015. i 2016. godine, za potrebe definisanja nedostajućih količina vode i neophodnih objekata urađeno je idejno rešenje snabdevanja vodom naselja na području GO Grocka i idejno rešenje snabdevanja vodom naselja Mala Ivanča i naselja na području južnog dela GO Grocka, a elementi ovih idejnih rešenja biće ugrađeni u plan detaljne regulacije.

Више информација на:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1768748-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-deo-objekta-sistema-vodosnabdevanja-sa-regionalnog-vodovoda-makis—mladenovac-ii-faza/