Skip to main content

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze između Ulice Omladinskih brigada i Ade ciganlije, sa mostom preko reke Save, gradske opštine Novi Beograd i Čukarica

By 19. juna 2020.24 septembra, 2020Istaknuto, Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu), od 15. do 29. juna 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 29. junom 2020.

Pešačko – biciklistički most je jedan u nizu projekata u skladu sa strateškim opredeljenjem Grada ka aktivnosti koja podrazumeva  bicikl kao javni gradski prevoz. Cilj ovog opredeljenja je rasterećenje saobraćaja i prilagođavanje bicikla uobičajenim vidovima gradskog prevoza sa naglaskom na očuvanje životne sredine i promovisanje zelene hijerarhije učesnika u saobraćaju.

Predloženom granicom plana razrađivaće se prostor površine 7 hektara, koji pored planirane trase pešačko-biciklističke veze između Ulice omladinskih brigada i Ade Ciganlije obuhvata i potrebne rampe za spuštanje trase na Omladinskih brigada kao i za povezivanje biciklističkih i pešačkih staza na novobeogradskoj strani duž keja i na Adi Ciganliji, sa vezama saobraćajnica i infrastrukture. Plansko rešenje predviđa i dve javne podzemne garaže za parkiranje automobila. U ukupnoj slici Beograda i njegovim vizurama, mostovi zauzimaju važno mesto.

U Beogradu ima ukupno 9 mostova koji povezuju obale Save i Dunava. Osim što povezuju obale i predele imaju važnu ulogu u tokovima i aktivnostima grada i stanovništva, a poseban značaj u oblikovanju siluete i prepoznatljivog identiteta grada. Prostor plana nalazi se između dva gradska mosta, Mosta na Adi  i Ostružničkog mosta.

Pešačka i biciklistička aktivnost prisutna je preko cele teritorije Novog Beograda duž prostranih bulevara i obale Save i Dunava pešačka, a duž keja je najintenzivnija. Od ukupno oko 85 kilometara biciklističkih staza u Beogradu, u Novom Beogradu i Zemunu staze su ukupno duge oko 50 kilometara. Biciklističke staze prolaze čitavom teritorijom Novog Beograda, kroz sve blokove. Veza dve obale grada biciklističkim saobraćajem moguća je Mostom na Adi i biciklističkiim liftom na Brankovom mostu.

Više informacija na:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773885-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-izgradnju-pesacko-biciklisticke-veze-izmedju-omladinskih-brigada-i-ade-ciganlije-sa-mostom-preko-reke-save_2/