RANI JAVNI UVID povodom izrade PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD, GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I PALILULA

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu), od 13. do 27. maja 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 27. majom 2020. godine.

Plan detaljne regulacije za linijski park – Beograd obuhvata prostor između SC „Gale Muškatirović“, regulacije reke Save do Beton hale, regulacije Bulevara vojvode Bojovića i Dunavske ulice, regulacije postojeće železničke pruge do Pančevačkog mosta, uključujući komplekse Toplane „Dunav“ i Marine „Dorćol“ sa vezama saobraćajnica i inrastrukture, do postojeće, odnosno planirane mreže.

Planskim rešenjem se štiti područje ekološke mreže Republike Srbije od međunarodnog značaja – „Ušće Save u Dunav“, kao i ekološki koridori ekološke mreže Republike Srbije Sava i Dunav sa svojim priobalnim pojasevima u prirodnom i blisko-prirodnom stanju, uspostavljeni Uredbom o ekološkoj mreži. U okviru granice plana nalaze se: Beogradska tvrđava, Spomenik kulture Termoelektrana „Snaga i svetlost“ i celina pod prethodnom zaštitom „Prva industrijska zona Beograda“.

Pored urbanističkih rešenja planova u kontaktnoj zoni, analizirani su značajni realizovani projekti i projekti čija je realizacija najavljena, a koji mogu biti u od uticaja na sagledavanje potreba i planiranje sadržaja u planskom obuhvatu. Analizirano je 17 projekata rezidencijalnih i komercijalnih sadržaja većeg formata i obima izgradnje, sa idejom da se na prostoru Linijskog parka planiraju komplementarni i nedostajući sadržaji, kako ne bi došlo do zasićenja prostora i tržišne ponude nekretnina, što bi dovelo u pitanje ekonomsku opravdanost planskih rešenja. To su sadržaji koji predstavljaju mešavinu sadržaja kulture, kreativnih industrija i komercijalnih sadržaja u sklopu javnih, otvorenih gradskih prostora, koji se spontano razvijaju u skladu sa trendovima i zahtevima građana i tržišta (izložbeni prostori, paviljoni kulture, edukativne radionice, dizajn distrikti, gastro pabovi, urbane bašte, sportski sadržaji, relax zone i sl.).

Koncept planskog rešenja zasniva se na formiranju identiteta predmetnog područja kao linijskog parka šireg gradskog značaja i priobalne zone, potrebi za aktiviranjem prostora parka uvođenjem novih sadržaja, ali i usklađivanjem ponude sadržaja sa karakterom prostora, njegovom povezivanju sa okruženjem i boljoj dostupnosti i pristupačnosti korisnicima, maksimalnom očuvanju i unapređenju svih prirodnih vrednosti i kvaliteta životne sredine i poštovanje svih specifičnih uslova zaštite i ograničenja.  Pretežnu namenu čine javne zelene površine, u okviru kojih su predložene zone intervencija, odnosno 10 posebnih tematskih celina, predviđenih za parkovske, kulturne, edukativne, sportske i komercijalne sadržaje. Sadržaji se međusobno upotpunjavaju i predstavljaju jedinstveni sklop koji daje poseban identitet planiranom prostoru. Više informacija na: https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772940-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-linijski-park—beograd-gradske-opstine-stari-grad-i-palilula/