Skip to main content

RANI JAVNI UVID povodom izrade PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA PODRUČJE IZMEĐU ULICA 16. OKTOBRA, MATICE SRPSKE I GRANICE REGULACIONOG PLANA NASELjA MIRIJEVO, GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu)  od 13. do 27. maja  2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu)

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 27. majom 2020. godine.

Rani javni uvid organizuje se ponovo jer su se, nakon donošenja Odluke o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 65/20), stekli uslovi za postepeni nastavak procedura u izradi planske dokumentacije. Izloženi Elaborat je identičan Elaboratu koji je bio izložen na rani javni uvid pre uvođenja vanrednog stanja.  Sve primedbe, inicijative, sugestije i uslovi dostavljeni u prethodnom periodu u vezi sa izloženim elaboratom biće sastavni deo Izveštaja o ranom javnom uvidu i nije ih potrebno ponovo dostavljati.

Cilj izrade Plana detaljne regulacije za područje između ulica 16. oktobra, Matice srpske i granice Regulacionog plana naselja Mirijevo je definisanje javnih zelenih površina za rekreaciju na otvorenom, proširenje planirane zone stanovanja, opremanje zemljišta saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom, kao i očuvanje i unapređenje životne sredine. U sadašnjem stanju, prostor obuhvaćen planom pretežno je pokriven delom uređenim, a delom prirodno regulisanim javnim zelenim površinama sa sadržajima za sport i rekreaciju (košarkaški teren, teren za mali fudbal i odbojku kao i teretana na otvorenom.

Prema PGR-u Beograda u obuhvatu plana planiraju se površine javne namene – zelene površine i površine za stanovanje (zona transformacije porodičnog stanovanja u delimično formiranim gradskim blokovima u višeporodično stanovanje (S6) i zona višeporodičnog stanovanja u postojećim organizovanim naseljima – otvoreni blok). U okviru stanovanja može biti zastupljena kompatibilna namena – komercijalni sadržaji. Udeo kompatibilne namene u osnovnoj planiranoj nameni kao i definisanje preciznih urbanističkih parametara biće predmet nacrta plana.

Očekivani efekti planiranja su povećanje atraktivnosti područja, rekonstrukcija i transformacija predmetnog područja koju pokreće dodatna izgradnja, opremanje područja potrebnom infrastrukturom, unapređenje stanja životne sredine kroz zaštitu i definisanje javnih zelenih površina, kao i zaštita prirode kroz očuvanje biodiverziteta i bilansa zelenih površina i umrežavanje svih tipova zelenih površina.

Više informacija na:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772939-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-pdorucje-izmedju-ulica-16-oktobra-matice-srpske-i-i-granice-regulacionog-plana-naselja-mirijevo/