Skip to main content

RANI JAVNI UVID povodom izrade PLANA DETELjNE REGULACIJE DELA ZRENjANINSKOG PUTA SA KONTAKTNIM PODRUČJEM, OD KANALA SEBEŠ DO SAOBRAĆAJNICE SEVERNA TANGENTA, GRADSKA OPŠTINA PALILULA

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu), od 13. do 27. maja 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27.marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 27. majom 2020. godine.

Cilj izrade Plana detaljne regulacije dela Zrenjaninskog puta sa kontaktnim područjem, od kanala Sebeš do saobraćajnice Severna tangenta je stvaranje planskih uslova za rekonstrukciju i unapređenje pojedinih plansko-tehničkih rešenja trase dela magistralne saobraćajnice Zrenjaninski put, rekonstrukcija i igradnja infrastrukturnih vodova i objekata u koridoru predmetne saobraćajnice, povećanje kapaciteta predmetne saobraćajnice, kao i nivoa bezbednosti učesnika u saobraćaju, povećanje potencijala za razvoj komercijalne izgradnje, imajući u vidu atraktivnost i povoljnu saobraćajnu povezanost, koje su gradskog i šireg značaja i koje će doprineti da naselja na banatskoj strani postanu četvrti beogradski entitet.

Saobraćajnica Zrenjaninski put predstavlja gradsku magistralnu saobraćajnicu i jedan je od severnih ulaznih pravaca u Beograd. Njom su povezana pojedina područja u kontaktnoj zoni sa centralnim gradskim područjem, kao i međusobno. Za stanovnike kontaktnih naselja, Zrenjaninski put predstavlja jedinu vezu sa Beogradom. U obuhvatu granice plana nalazi se deo ovog saobraćajnog poteza i to od kanala „Sebeš“ do petlje „Kovilovo“ (do saobraćajnice Severna tangenta). Usled neplanske izgradnje, neizgrađenih trotoara, kao i neregularno parkiranih vozila, ovaj saobraćajni potez je postao nebezbedan i nekomforan sa čestim prekidima saobraćajnih tokova. Saobraćajnicom Zrenjaninski put saobraća više autobuskih linija.

Predloženi profil Zrenjaninskog puta sadrži dve kolovozne trake sa po tri saobraćajne trake, razdvojene razdelnim ostrvom, zatim obostrane biciklističke staze, trotoare i zelenilo. Poprečne veze, odnosno veza Zrenjaninskog puta sa poprečnom primarnom i sekundarnom uličnom mrežom ostvaruje se preko postojećih i planiranih raskrsnica sa punim programom veza i sa raskrsnicama tipa uliv-izliv. Pun program veza je planiran sa sledećim ulicama: Trstenička, Popova bara nova 2, Ivana Milutinovića (Put za Ovču), Mihaila Šolohova (Grgetečka), Bratstva i jedinstva (Kikindska), Jovana Zlatoustog i Severna tangenta. U fazi izrade nacrta plana, definisaće se tačno koje su raskrsnice sa punim programom veza, a koje će funkcionisati na principu uliv-izliv.

Vodovodna i kanalizaciona mreža i objekti planiraće se u skladu sa Regulacionim planom za izgradnju primarnih objekata i vodova Banatskog kanalizacionog sistema. Po ovom usvojenom konceptu separacionog kanalisanja, atmosferske vode će se prikupiti sistemom kišne kanalizacije, usmeriti i ispustiti u melioracione kanale, dok će sve upotrebljene (sanitarne i industrijske) vode biti prikupljane, i kolektorima usmeravane na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda „Krnjača“, nizvodno od Pančevačkog mosta i tako prečišćene biće ispuštane u Dunav.

Više informacija na:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772942-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-dela-zrenjaninskog-puta-sa-kontaktnim-podrucjem-od-kanala-sebes-do-saobracajnice-severna-tangenta/