Skip to main content

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije za Sportski centar „Jezero“

By 3. avgusta 2017.4 septembra, 2017Planovi u izradi

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda  J.P.
OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 31. jula do 29. avgusta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije br.1 (sala na XX spratu), 21. septembra 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

U izradi je Plan detaljne regulacije za Sportski centar „Jezero“ u Resniku na teritoriji gradskih opština Rakovica i Voždovac. Plan se trenutno nalazi u fazi ranog javnog uvida, tokom kojeg se javnost može upoznati sa osnovnim urbanističkim parametrima. Povod za izradu plana je inicijativa Gradske opštine Rakovica za izradu planskog dokumenta koji bi predstavljao osnov za realizaciju sportsko-rekreativnog centra uz postojeću akumulaciju u Resniku, a realizacija sportsko-rekreativnog centra donela bi višestruku društveno-ekonomsku korist za stanovnike naselja Resnik i za širu zajednicu.

Površina plana iznosi 24,3 hektara i granicom plana obuhvaćen je deo teritorije Rakovice severno od postojeće akumulacije. U obuhvatu plana je i postojeća šuma južno od akumulacije, koja se delom nalazi na teritoriji opštine Rakovica, a delom na teritoriji opštine Voždovac.

Pored planiranja saobraćajnica, parkinga, biciklističke staze i zadržavanja postojeće šume, planom će biti predviđena izgradnja sportskih kompleksa u nekoliko blokova, koji će biti namenjeni za rekreativne aktivnosti stanovništva, treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na lokalnom nivou, kao i izvođenje nastave fizičkog obrazovanja dece i omladine. Planiraće se zatvoreni sportski objekat i otvoreni tereni za košarku, odbojku, rukomet, mali fudbal, tenis, klizalište, odbojku i fudbal na pesku, kao i otvoreni sportski poligoni i sportsko-komercijalni centar.

U priobalju jezera Pariguz planiraće se rekreativne površine koje će biti namenjene za pasivnu rekreaciju posetilaca (odmor, razonoda, igra i zabava dece). U okviru rekreativnih površina biće omogućeno postavljanje mobilijara za odmor posetilaca, igru i zabavu dece (klupe, ležaljke, ljuljaške, klackalice, tobogani), rekreativnih sadržaja (otvorene teretane sa sportskim rekvizitima), kao i pratećih komercijalnih delatnosti (trgovina i ugostiteljstvo).

Plan će dati mogućnost fazne realizacije planirane izgradnje, a u prvoj fazi realizacije biće potrebno izvršiti čišćenje akumulacije i ukidanje postojećih ispusta upotrebljenih voda u akumulaciju i potok, zatim realizovati pristupnu saobraćajnicu sa planiranim parkinzima i realizovati planiranu komunalnu stazu, sa pešačkom i biciklističkom stazom i planiranom infrastrukturom.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 29. avgusta 2017. godine.

baner_planovi_u_radu_jezero

Više informacija