Skip to main content

Rani javni uvid u urbanistički plan za deo Zvezdare

By 5. jula 2017.17 jula, 2017Planovi u izradi, Vesti

Oglašen je rani javni uvid u Plan detaljne regulacije za područje između unutrašnjeg magistralnog poluprstena, Ulice Dragoslava Srejovića, Zvezdarske šume i Ulice Ljubice Luković, Zvezdara

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 12. do 26. jula 2017. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

U izradi je Plan detaljne regulacije za područje između Unutrašnjeg magistralnog poluprstena, Ulice Dragoslava Srejovića, Zvezdarske šume i Ulice Ljubice Luković. Plan se trenutno nalazi u fazi ranog javnog uvida, tokom kojeg se javnost može upoznati sa osnovnim urbanističkim parametrima. Posle ranog javnog uvida uslediće izrada nacrta plana, u okviru koga će se definisati površine za javne i ostale namene, kao i pravila uređenja i građenja, saobraćajno i infrastrukturno opremanje i kapaciteti izgradnje u skladu sa mogućnostima prostora.

Površina plana iznosi 35,18 hektara i obuhvaćena je ulicama Dragoslava Srejovića, Volgina, Ljubice Luković i Severni bulevar (UMP). U obuhvatu plana predviđaju se površine za stanovanje, komercijalne sadržaje i mešovite gradske centre srednje i niske spratnosti. U okviru javnih službi planira se nova predškolska ustanova, a zadržavaju se kompleksi i objekti Vojnomedicinskog centra Karaburma i Studentskog doma Patris Lumumba. Zadržavaju se i infrastrukturni kompleksi javnih komunalnih preduzeća Beograd put i Beogradski vodovod i kanalizacija.

Planom detaljne regulacije unaprediće se način korišćenja prostora, a posebno u pogledu povećanja atraktivnosti područja kroz izgradnju šetališta sa trgovima i vidikovcima na delu od Volgine ulice do kružnog toka kod Bogoslovije, duž kompleksa Beograd puta.

Planirani sportsko-rekreativni kompleksi namenjeni su za rekreativne aktivnosti stanovništva, treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na lokalnom nivou, kao i za izvođenje nastave fizičkog obrazovanja dece i omladine. U toku izrade nacrta plana u saradnji sa nadležnim institucijama biće preciziran status sportsko-rekreativnih kompleksa u smislu da li se planiraju kao površine javne namene ili kao površine ostale namene.

Rani javni uvid
Više informacija