Rezultati urbanističko-arhitektonskog konkursa dela Makiškog polja, GO Čukarica

By 27. jula 2017. Vesti

Udruženje arhitekata Srbije saopštilo je rezultate otvorenog, anketnog, anonimnog, jednostepenog, urbanističko-arhitektonskog konkursa dela Makiškog polja, GO Čukarica, u Beogradu. Žiri, u sastavu: Milutin Folić, dipl.inž.arh., gradski urbanista, kao predsednik žirija, sa članovioma: prof. Nebojšom Minjevićem, dipl.inž.arh., Borislavom Petrovićem, dipl.inž.arh., Markom Stojčićem, dipl.inž.arh. i mr Nenadom Krčumom, dipl. prostornim planerom, jednoglasno je doneo odluku da Prva nagrada, u iznosu od neto 1.152.000,00 dinara, bude dodeljena radu autorskg tima koji je radio u sastavu: Dragan Marčetić, dipl.inž.arh. i Milan Maksimović, dipl.inž.arh, sa saradnikom Mihailom Pejčinovićem, master inž.arh.

Prva nagrada

Druga nagrada

Druga nagrada, u iznosu od neto 768.000,00 dinara, dodeljena je radu autorskog tima: Vladan Stevović, m.arh., Zoran Lazović, dipl.inž.arh., Miodrag Savić, student druge godine osnovnih akademskih studija, Boris Ivanović, student druge godine osnovnih akademskih studija i Jelena Janković, student druge godine master studija.

Treća nagrada

Treća nagrada, u iznosu od neto 384.000,00 dinara, dodeljena je radu autorskog tima koji je radio u sastavu: Dušan Stojanović, dipl.inž.arh., Pavle Stamenović, dipl.inž.arh., Ksenija Pantović, dipl.inž.arh sa koautorom Milenom Andrić, b.arh. i saradnikom Bojanom Jovančevićem, m.arh.

Otkupi

Dodeljena su i još dva jednakovredna otkupa u iznosima od po neto 192.000,00 dinara radovima autora: Ivice Nikolića i Janje Franete, sa saradnicima Jovanom Petković i Petarom Lazarevićem, i autorskom timu u sastavu: mr Rajko Korica, dipl.inž.arh., Jelena Marić, dipl.inž.arh., Filip Petrović, dipl.inž.arh., Ivana Korica, i.a., student master studija arhitekture, sa saradnicima: Stevom Marijanovićem, i.a., studentom master studija arhitekture, Vukašinom Terzićem, studentom osnovnih studija arhitekture, Markom Jovićem, studentom osnovnih studija arhitekture, Unom Koricom, studentom osnovnih studija arhitekture i konsultantima Dušanom Nikolićem, dipl.inž.građ. i Zoranom Stepanovićem, dipl.inž.arh.

Mesto i vreme izložbe radova sa diskusijom biće saopšteni naknadno.

Podsećanja radi, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je, u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije, raspisala otvoreni, anketni, jednostepeni, urbanističko-arhitektonski konkurs dela Makiškog polja u Beogradu, sa ciljem definisanja razvojnih mogućnosti prostora i potencijala, preispitivanja i definisanja sadržaja i obuhvata javnog prostora, preispitivanja prostora i sa svih drugih aspekata kako bi se ova lokacija, između Savske magistrale, železničke ranžirne stanice Beograd i Ulice Milorada Jovanovića, na Čukarici, razvila u novu urbanu celinu. Izabrana rešenja biće osnov za formulisanje planskog rešenja i izradu urbanističko – planske dokumentacije za predmetno područje.