Skip to main content

Sanacija i revitalizacija bunara RB 7 u Makišu

By 1. septembra 2017.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda počinje radove na sanaciji još jednog bunara – RB 7 u Makišu. Vrednost radova je 108 miliona dinara, a radovi će biti završeni do proleća sledeće godine.

Sanacija bunara obuhvata ugradnju novih horizontalnih drenova na dubini od oko 25 metara, radi povećanja izdašnosti bunara, odnosno dobijanja većih količina podzemnih voda za dalju proizvodnju. Biće ugrađeno 6 novih drenova, svaki dužine 50 metara, čime će se značajno povećati kapacitet bunara. Osim ugradnje novih drenova biće izvršeno i uređenje bunarske kućice u kojoj se nalazi hidromašinska i elektro oprema.

Bunar RB 7 u Makišu pušten je u rad 1978. godine sa 8 utisnutih drenova. Na bunaru su izvršene dve regeneracije drenova, 1985. i 1995. godine, a tokom ove druge regeneracije utvrđeno je loše stanje na tri drena i oni su morali da budu blindirani. Nova inspekcija iz 2001. godine je utvrdila loše stanje još jednog drena, te je i on blindiran, posle čega se kapacitet bunara sve više smanjivao do današnjeg kapaciteta od 15 litara vode u sekundi.

Tokom izrade studije „Beogradsko izvorište podzemnih voda-stanje i pravci razvoja“ izvršena je inspekcija objekta i snimanje drenova podvodnom kamerom. Ustanovljena su oštećenja i utvrđene mere za revitalizaciju bunara, te je u saradnji sa JKP BVK urađen projekat sanacije bunara, a Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda obezbedila je sredstva i stručni nadzor za revitalizaciju.

Beogradsko vodoizvorište je od neprocenjivog značaja za vodosnabdevanje grada. Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda investirala je do sada oko 12 miliona evra u opremanje i sanaciju preko 30 bunara na području grada. Nastavak finansiranja sanacije i revitalizacije bunara biće jedan od prioriteta Direkcije, s obzirom da je reč o strateški bitnim objektima na kojima je neophodno zaustaviti dalji pad eksploatacije podzemnih voda i kroz regeneraciju povećati kapacitet postojećih bunara radi dobijanje novih količina podzemnih voda koje se koriste za vodosnabdevanje Beograda.