Skip to main content

Stručne službe grada Skoplja u poseti Direkciji za građevinsko zemljište

By 10. marta 2017.Vesti

Delegacija grada Skoplja iz Sektora za informatičke tehnologije i modernizaciju, sa predstavnicima preduzeća GDI Gisdata iz Skoplja i Beograda, posetili su tokom ove nedelje Direkciju za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Cilj posete bio je da se članovi delegacije upoznaju sa rešenjima geografskog informacionog sistema koji je implementiran u Direkciji.

Stručna služba Direkcije iz Sektora za lokacije, marketing i informatiku upoznala je goste iz Skoplja sa organizacionom strukturom i nadležnostima Direkcije, sa načinom obrade i distribucije prostornih podataka na osnovu veb baziranih aplikacija, sa dosadašnjim aktivnostima na razvoju geografskog informacionog sistema, kao i sa vizijom i strateškim ciljevima Direkcije u pogledu razvoja komunalnih infrastrukturnih sistema Beograda.

Nakon toga usledio je praktični deo prezentacije o uspostavljanju GIS aplikacije za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta i o funkcionalnosti i jednostavnosti korišćenja aplikacije, pri čemu su predstavljene i obrađene teme koje se tiču Pravilnika o sadržini, načinu i postupku donošenja programa uređivanja građevinskog zemljišta, važnosti i značaja zakonske regulative, kao i sledeći koraci u vezi sa razvojem aplikacije i integracije svih gradskih struktura u cilju boljeg upravljanja građevinskim zemljištem i njegovim uređivanjem.

Posle prezentacije usledila je diskusija o najinteresantnijim pitanjima vezanim za dalji razvoj geografskog informacionog sistema. Dogovoreno je da stručne službe Direkcije pruže dalju pomoć u implementaciji sistema integrisanog upravljanja prostornom infrastrukturom, koji grad Skoplje priprema.