Skip to main content

U januaru ističe rok za podnošenje zahteva za reprogram duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

By 28. novembra 2018.Vesti

Početkom januara sledeće godine, odnosno za nešto više od mesec dana, ističe rok za podnošenje zahteva u skladu sa Odlukom o reprogramu i uslovima otpisa dela dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, koja je stupila na snagu 4. jula.


Za usvojeni reprogram i otpis dela dugovanja mogu da se prijave svi dužnici protiv kojih je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda podnela tužbu, bez obzira na fazu u kojoj se nalazi sudski postupak, kao i oni dužnici sa kojima je Direkcija zaključila sudsko poravnanje. Zahtev za zaključivanje ugovora ili izradu obračuna može da se preuzme na internet strani i pisarnici Direkcije i dužnici mogu da ga predaju do kraja ove godine.

Dužnici protiv kojih nije doneta sudska odluka do stupanja na snagu ove odluke mogu da zaključe ugovor po kome bi jednokratno platili 50% glavnog duga i time stekli pravo na otpis drugih 50% glavnog duga, ali i celokupne kamate, s tim što će dužnici morati da izmire troškove sudskog postupka.

Za dužnike protiv kojih je doneta sudska presuda ili su sa njima zaključena sudska poravnanja, Direkcija će sačiniti obračun dugovanja, po kome će dužnici moći jednokratno da plate 50% glavnog duga sa kamatom na taj iznos, dok će im drugih 50% sa pripadajućom kamatom biti otpisano. Ovi dužnici će imati obavezu da izmire sudske troškove i troškove izvršenja.

Pravo na otpis duga po ovoj odluci imaju svi dužnici koji ne vode sudske sporove protiv Direkcije, odnosno koji povuku ili se odreknu svojih tužbenih zahteva i o tome pruže dokaz.