Urbanističko-tehnička dokumentacija za izgradnju vodovodne mreže i rezervoara u naseljima Arapovac i Mirosaljci u Lazarevcu

By 21. decembra 2018. Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je tender za projektovanje vodovdne mreže i rezervoara u naseljima Arapovac i Mirosaljci. Procenjena vrednost izrade tehničke dokumentacije je 9,6 miliona dinara, a tender je značajan jer će se dobiti projekti za više objekata vodosnabdevanja i vodovodne mreže dužine 23,5 kilometara. Prijave projektantskih kuća Direkcija će prikupljati do 21. januara, kada će početi pregled pristiglih ponuda i odabir najpovoljnijeg pružaoca ovih usluga.

Izabrani ponuđač će uraditi tehničku dokumentaciju za osam pojedinačnih projekata, koji predstavljaju osnov za pouzdano vodosnabdevanje potrošača u naseljima Arapovac i Mirosaljci na severoistočnom delu opštine Lazarevac. Uradiće se projekti za rezervoare „Arapovac“ i „Mirosaljci“, projekti za dve crpne stanice za potiskivanje vode, projekti za dva potisna cevovoda, kao i projekti za distributivne mreže u Arapovcu i Mirosaljcima.

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija uradilo je u prethodnom periodu analizu mogućnosti snabdevanja ovih naselja iz gradskog sistema, a rezultati su pokazali da je pouzdano vodosnabdevanje potrošača moguće izgradnjom objekata koji su predmet tendera Direkcije. Rezervoar „Arapovac“ imaće zapreminu 500, a rezervoar „Mirosaljci“ 200 kubnih metara. Jedna crpna stanica će potiskivati vodu između ova dva rezervoara, a za njihovo povezivanje iskoristiće se ranije izgrađeni potisni cevovod dužine 3,5 kilometra, koji će biti doprojektovan za nedostajućih 500 metara. Druga crpna stanica potiskivaće vodu ka višim zonama naselja Arapovac, a voda će ići novim potisnim cevovodom dužine oko 1300 metara.

U samim naseljima projektovaće se nova distributivna mreža, i to dužine 4 kilometra u Arapovcu i dužine 18 kilometara u Mirosaljcima. U ova dva naselja živi preko 2000 stanovnika.