Skip to main content

Uređenje Ulice maršala Birjuzova

By 28. januara 2017.22 februara, 2017Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda počinje rekonstrukciju Ulice maršala Birjuzova, na delu od Carice Milice do prolaza ka Zelenom vencu sa uređenjem Kosmajskog prolaza. Vrednost radova je 77 miliona dinara, a rok za izvođenje je 155 dana.

Radovi će početi od ponedeljka, kada se planira postavljanje privremene saobraćajne signalizacije, prema kojoj će biti zabranjen saobraćaj za sva vozila, osim za dostavna kojima će u najvećem slučaju biti omogućen prolaz tokom noći. Povremena potpuna zatvaranja za saobraćaj biće neophodna kako bi se uradile poprečne veze za postojeće objekte u ulici.

Radovi će obuhvatiti zamenu oko 20 dotrajalih kućnih vodovodnih priključaka i zamenu dela kanalizacionog kolektora, koji treba da zadovolji potrebe priključenja korisnika iz Sremske ulice, kao i odvođenje kišnih voda zbog čega će biti urađene nove slivničke veze sa postojećim objektima. Predviđena je i rekonstrukcija toplovodne mreže, a o vremenu i načinu izvođenja ovih radova korisnike će posebno obaveštavati nadležno javno preduzeće.

Rekonstrukcija predstavlja nastavak proširenja pešačke zone oko Knez Mihajlove ulice, kako bi pešaci mogli da koriste što veći prostor centra Beograda. Ulica će biti rekonstruisana u postojećim granicama, ali će imati razlike u odnosu na sadšnje stanje. Sve površine će biti integrisane, čime će se ukinuti postojanje ivičnjaka i na svim površinama će biti primenjena kombinacija kamenih ploča.

Ulica će imati dve funkcionalne celine, jednu od Carice Milice do Kosmajskog prolaza i drugu u nastavku, do prolaza ka Zelenom vencu. U prvom delu će se kretati vozila ka i od javne garaže Obilićev venac, pa su u tom delu predviđene drugačije ploče, kako bi se obezbedilo vizuelno razdvajanje sa pešačkim saobraćajem. U ovom delu će kolovoz biti popločan sitnim kockama, dok će pešački deo imati veće kamene ploče kakve su već primenjene u pešačkim ulicama.