Uskoro završetak konkursa za Makiško polje, konkurs za Hipodrom otvoren do septembra

By 14. juna 2017. Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije, trenutno sprovodi dva urbanističko-arhitektonska konkursa – za deo Makiškog polja i za šire područje Hipodroma. Rok za predaju radova za deo Makiškog polja ističe krajem juna, a radovi za šire područje Hipodroma mogu da se šalju do polovine septembra. Za svaki konkurs će po završetku i odabiru radova biti organizovana izložba i javna diskusija.

Prvi rok ističe 30. juna, do kada autori treba da predaju svoje radove na konkursu za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela Makiškog polja, kojim će se preispitati prostor sa svih aspekata, kako bi se lokacija između Savske magistrale, železničke ranžirne stanice Beograd i Ulice Milorada Jovanovića na Čukarici, razvila u novu urbanu celinu. Područje Makiškog polja predstavlja sponu između stambenih naselja i budućeg sportsko rekreativnog centra na severnoj strani Makiškog polja iznad Savske magistrale i obale reke Save, a u jugozapadnom delu predstavlja sponu dva važna saobraćajna čvora, obilaznog autoputa i ranžirne stanice Beograd.

Autori treba da urade analizu područja u cilju dobijanja ekonomski opravdanih rešenja, uključujući javne sadržaje i postojeću i planiranu infrastrukturnu izgradnju. Rezultati konkursa biće objavljeni 27. jula, a zatim će uslediti izložba radova i javna diskusija.

Drugi konkurs, koji traje do polovine septembra je za urbanističko-arhitektonsko rešenje šireg područja Hipodroma, površine od oko 54,6 hektara, koje okružuju saobraćajnice Radnička i Paštrovićeva sve do železničke pruge uz Topčidersku reku. Rok za predaju radova je 15. septembar, a objavljivanje rezultata konkursa obaviće se 29. septembra 2017. godine. Potom će u naredna dva meseca biti organizovana izložba konkursnih radova i javna diskusija o rezultatima konkursa.

Konkursom treba da se definiše izgradnja u okviru kompleksa „Hipodrom Beograd“ i da se preispita i predloži sadržaj i obuhvat javnog prostora u okviru kompleksa DP „Fabrike šećera“, kao izgradnja između kompleksa „Fabrika šećera“ i tramvajske pruge. Izabrana rešenja biće osnov izradu dalje urbanističko-tehničke dokumentacije i sprovođenje u skladu sa planovima detaljne regulacije u obuhvatu konkursnog područja.

Prostor koji je u obuhvatu konkursa je sastavni deo prostorno kulturno – istorijske celine „Topčider“, koja je zbog posebnih prirodnih, estetskih, kulturnih i istorijskih vrednosti utvrđena za kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.

Preuzimanje konkursne dokumentacije može se preuzeti preko sajta Udruženja arhitekata Srbije http://www.u-a-s.rs/ i Društva arhitekata Beograda http://www.dab.rs/.