Skip to main content

Uspešna prodaja zemljišta u Sremčici i novo nadmetanje za lokaciju na Auto-komandi

By 15. marta 2018.Vesti

Na jučerašnjem nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda prodato je građevinsko zemljište na uglu ulica Dvoržakove i Žila Verna u Sremčici, a Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda danas je ponovo raspisala oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na Auto-komandi. Početni iznos cene zemljišta na Auto-komandi je umanjen za 20%, s obzirom da na prethodnom nadmetanju nije stigla nijedna prijava.

Zemljište u Sremčici je prodato po ceni od 6,1 milion dinara, što je za oko četiri miliona dinara više od početnog iznosa. Prodata je građevinska parcela površine 472m2, planirana za izgradnju objekta porodičnog stanovanja. Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta bio je 2.238.403,36 dinara, a zemljište je prodato fizičkom licu, koje je ponudilo cenu od 6,1 milion dinara.

Na Auto-komandi je ponovo oglašena katastarska parcela broj 3/9 KO Voždovac, površine 6421 m2, planirana za poslovno-komercijalne delatnosti (poslovanje, trgovina, hoteli). Prijave za učešće se podnose do 16. aprila, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji. Početni iznos cene za otuđenje lokacije, sa umanjenjem od 20%, iznosi 672.459.001,68 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji Autokomanda, opština Voždovac