Skip to main content

Završena izgradnja dela Uralske ulice

By 8. juna 2017.Vesti

Završena je izgradnja 120 metara Uralske ulice, na delu između Triglavske i Vojvode Micka, gde ranije nije postojala kolovozna konstrukcija. Novoizgrađena deonica sada omogućava pristup stambenim i poslovnim sadržajima koji su izgrađeni u ovom delu grada. Radovi su počeli krajem prošle godine, a Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda finansirala je izgradnju sa 13,5 miliona dinara.

Izgrađena je saobraćajnica širine šest metara sa obostranim trotoarima od po dva metra. Postavljena je nova vodovodna i kanalizaciona mreža, nekoliko stubova javne rasvete i izvršena je zaštita i rekonstrukcija postojećih telekomunikacionih instalacija.

Uralska ulica se nalazi na Karaburmi u neposrednoj blizini Višnjičke ulice, između industrijske zone sa severne strane i stambene zone sa južne strane saobraćajnice. Izgradnja Uralske ulice bila je podeljena u dve deonice, na deo uz Vojvode Micka koji je sada završen i na deo uz Diljsku ulicu koji je Direkcija izgradila polovinom prošle godine. Središnji deo Uralske ulice, od Lipetske do Triglavske, nije bio predmet radova, s obzirom da je zbog velikog broja postojećih objekata taj deo Uralske ulice formiran kao posebna građevinska parcela, na kojoj je otežano rešavanje imovinsko-pravnih odnosa.