Zemljište u Južnom bulevaru prodato za 83 miliona dinara

By 2. jula 2019. 3 jula, 2019 Vesti

Zemljište u Južnom bulevaru prodato je na današnjem javnom nadmetanju koje je obavljeno u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Za učešće na licitaciji prijavila su se tri zainteresovana investitora i početna cena za zemljište bila je 46,8 miliona dinara, a na kraju javnog nadmetanja najveću cenu od 83 miliona dinara ponudilo je privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge iz Loznice. Kako je prodaja ovog zemljišta oglašena prvi put, investitor u skladu sa gradskom odlukom ima pravo na popust od 30% prilikom jednokratnog plaćanja u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju. Na ovaj način će u budžet grada biti uplaćeno 58,1 milion dinara i dodatno će u postupku pribavljanja građevinske dozvole investitoru biti obračunat doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta.

Lokacija koja je bila oglašena za otuđenje nalazi se u Južnom bulevaru, između ulica Maksima Gorkog i Vladimira Karića. Građevinsku parcelu čine dve katastarske parcele u svojini Grada Beograda površine 313 kvadratnih metara. Na lokaciji je planirana izgradnja stambenih objekata sa delatnostima, u zoni koja predstavlja mešovito urbano tkivo. Dozvoljena je izgradnja višeporodičnih stambenih zgrada, u kojima je delatnost zastupljena do 30%.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru građevinske parcele, dok će Direkcija sprovesti uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa regulacionim planom i programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta.