Skip to main content

Kako izmiriti dugovanja po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Ukoliko protiv investitora nije doneta pravosnažna sudska presuda ili otvoren stečajni postupak, dugovanje po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta može da se izmiri pod povoljnim uslovima u narednih nekoliko meseci.

Na primer, investitor danas ima osnovni dug od 2 miliona dinara i kamatu od 500 hiljada dinara, dakle ukupno duguje 2,5 miliona dinara. Investitor može da podnese zahtev do kraja aprila i onda ima još dva meseca da zaključi ugovor sa Direkcijom, po kome mu se otpisuje 500 hiljada dinara kamate i daje mu se mogućnost da osnovni dug od 2 miliona dinara plati u roku od četiri meseca sa popustom od 50%, tako da investitor na kraju uplaćuje milion dinara i prestaje da bude dužnik po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Postoji i druga mogućnost, po kojoj se takođe otpisuje kamata, a osnovni dug se plaća na 12 rata uz dostavljanje sredstava obezbeđenja, hipoteke ili bankarske garancije.

Pogledajte tekst odluke i preuzmite obrasce zahteva.