Локација „Марина Дорћол“ на удару бесправних градитеља

By 19. априла 2018. Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда принуђена је да распише јавну набавку за ограђивање и чување грађевинског земљишта у јавној својини на локацији Марине Дорћол. Издвајање око 50 хиљада евра из буџета града за овакве намене изнуђено је решење због појединаца који бесправно зидају објекте на градском земљишту, како би покушали да кроз поступак озакоњења и система социјалне заштите прибаве новчану корист себи и другим неформалним групама које учествују у вршењу кривичног дела бесправне градње.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда раскинула је прошле године уговор са дотадашњим закупцем једне од најскупљих градских локација, на којој је планирана изградња комерцијалног и стамбеног простора, са пратећим садржајима. Обиласком локације уочено је да се на овом земљишту у јавној својини бесправно постављају контејнери и зидају чврсти објекти, а на делу лоакације постављен је паркинг.

Због бесправног заузимања земљишта у јавној својини на коме је Дирекција решила имовинско-правне односе и које у оквиру својих надлежности припрема за доделу, поднета је пријава за вршење инспекцијског надзора комуналној инспекцији Градске општине Стари град. Пријавом је тражено да се утврди чињенично стање и предузму одговарајуће мере ради уклањања постављених објеката и спречавања покушаја бесправног настањивања.

Осим комуналне инспекције, о бесправној градњи на локацији Дирекција је обавестила и општинску грађевинску инспекцију, која је донела решење о уклањању бесправно изграђеног објекта. Међутим, објекат није уклоњен иако је несумњиво утврђено да објекат не може да буде предмет озакоњења, те је решење грађевинске инспекције постало извршно даном доношења.