Skip to main content

ЛОТ 1 – северни приступни путеви Мосту на Ади

By 26. јун 2017.Вести

Саобраћајница која повезује Мост на Ади са Улицом Тошин бунар отворена је за саобраћај и завршетком ове деонице приступних путева Мосту на Ади возила ће од Тошиног бунара до Пожешке улице стизати за око десет минута.

Изграђена је саобраћајница дужине 2,5 километара, која обухвата конструкцију преко Улице Ђорђа Станојевића, у дужини од 920 метара, а наставак трасе од 1440 метара налази се на земљи. Дуж целе трасе постављено је 1376 метара водовода, 3250 метара кишне канализације и 12.735 метара кабловске канализације за потребе телекомуникационих инсталација.

Изградња је уговорена у износу од 13,5 милиона евра и финансирана је из постојећег кредита Европске инвестиционе банке за пројекат приступних путева. Радови су почели у априлу прошле године и требало је да буду завршени у мају ове године. Међутим када је почео ископ земље, на траси су откривени подземни објекти и инсталације, чије уклањање је извођачу одузело око месец дана. Под земљом су откривени стари бетонски резервоари и подруми, затим неуцртане инсталације из ранијег периода, као и део писте аеродрома у Новом Београду, који је отворен 1927. године.

Деоница северних приступних путева од Ђорђа Станојевића до Тошиног бунара има три четворокраке раскрснице, две рампе и четири прикључка по систему улив-излив. Раскрснице се налазе на укрштању са Булеваром Црвене армије, Омладинских бригада и Тошиним бунаром и имају пун програм веза у семафорисаним раскрсницама. Остале везе са околном саобраћајном мрежом су на Улици Ђорђа Станојевића и на местима постојећих објеката уз трасу саобраћајнице.