Мост преко реке Саве на месту Старог савског моста

Надомак ушћа Саве у Дунав, у подножју Калемегдана, на траси која спаја старо језгро Београда – Савамалу са језгром Новог Београда, пружа се Стари савски мост. Протеже се преко реке Саве повезујући две београдске општине – Савски Венац и Нови Београд. Приступне саобраћајнице моста на новобеоградској страни део су градске улице Земунски пут, док се на десној обали Саве, у делу старог Београда, приступна саобраћајница укршта са Карађорћевом улицом. Саобраћајни правац се даље наставља ка тунелу који пролази испод центра града и повезује Савску и Дунавску падину.
На месту Старог савског биће изграђен нов савремен мост преко реке Саве.

Основна улога новог моста је повећања капацитета саобраћајнице за повезивање сремског и шумадијског дела града, као и увођења саобраћајних токова у простор у обухвату границе Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда-подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води“. На простору реализације пројекта сустичу се и међусобно преплићу скоро сви видови саобраћаја и саобраћајних подсистема, што се посебно истиче на десној обали Саве. Примарну уличну мрежу простора чине државни путеви I реда (ауто-пут и магистралне саобраћајнице), као и улице I и II реда, а секундарну приступне саобраћајнице и локална улична мрежа.

Основни подаци о новом мосту:

 • дужина моста је 420 метара на 6 стубова
 • главни распон мостовске конструкције је 166 метара са симетричним бочним распонима дужине 73 метра и 54 метра, а преко захтеваног пловног профила од 150 метара;
 • ширина моста је 38 метара, а на местима видиковца за пешаке 42 метра;
 • двосмерни трамвајски саобраћај позициониран је у средини моста, минималне ширине од 8 метара;
 • двосмерни друмски саобраћај са по две коловозне траке, ширине 6,5 метара по смеру (десна саобраћајна трака ширине 3,5 метара и лева саобраћајна трака ширине 3 метра);
 • обострано постављене пешачко – бициклистичке стазе на којима је планиран једносмерни бициклистички саобраћај, ширине по 3,3 метара

Сагледавајући новопројектовани мост са аспекта постојећих београдских мостова који се налазе у близини, на њему се могу уочити елементи конструкције који се могу визуелно повезати са осталим мостовима преко Саве.

Косници који крећу са речних стубова и подупиру затеге, визуелно подсећају на подупирала која придржавају сандучасти попречни пресек моста Газела. Вешаљке које су на новопројектованом мосту зракасто распоређене дају елегантан прозрачан изглед који се може упоредити са косим кабловима на Новом железничком мосту, а нарочито са косим кабловима на Мосту на Аду. Такође, затега која у благом луку спаја обале може се повезати са изгледом Бранковог моста, где је река премошћена гредом променљивог попречног пресека. Имајући све ово у виду, може се закључити да ће се новопројектовани мост добро уклопити у „лепезу“ постојећих мостова. Међутим, осим делова конструкције обликованих тако да мост повезују са постојећим београдским мостовима, новопројектовани мост поседује и јединствену естетику. Главни допринос естетици донело је увођење асиметрије, односно усвајање различите висине лукова у темену за 6 метара што мосту даје лични печат.

Основни подаци о приступним саобраћајницама новом савском мосту:

Приступне саобраћајнице предвиђене су на локацијама постојећих приступних саобраћајница Старом савском мосту, тако да се једним делом налазе на десној обали, на општини Савски Венац, а другим делом на левој обали, на општини Нови Београд.

Приступна саобраћајница на општини Савски венац, пружа се од кружног тока са постојећом Карађорђевом улицом до новог моста:

 • дужине саобраћајнице је око 160 метара;
 • двосмерни трамвајски саобраћај позициониран je у средини;
 • двосмерни друмски саобраћај са коловозном траком ширине 6,5 метара по смеру (десна саобраћајна трака ширине 3,5 метара и лева саобраћајна трака ширине 3 метра);
 • обострано постављени тротоари, ширине по 2,5 метара

Приступна саобраћајнице на општини Нови Београд пружа се од новог моста, дуж Земунског пута, до раскрснице са Улицом Владимира Поповића;

 • дужина  саобраћајнице је око 460 метара;
 • двосмерни трамвајски саобраћај позициониран је у средини;
 • двосмерни друмски саобраћај са коловозном траком ширине 6,5 метара по смеру (десна саобраћајна трака ширине 3,5 метара и лева саобраћајна трака ширине 3 метра);
 • тротоарско – пешачке стазе са једносмерним бициклистичким саобраћајем су обострано постављене, укупне ширине по 3 метра;
 • планирано је стајалиште трамваја за оба смера, дужине перона су око 66 метара, а ширина перона је 3,5 метара.