ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Обрасци

Захтев за измирење дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта у складу са одредбама Одлуке о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда“ број 9/19)

Захтев за закључење уговора о измирењу дуга по основу накнаде:

Захтев за пресечан обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку РЕДОВНЕ ПРОЦЕДУРЕ:

Захтев за промену уговореног начина плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ:

Захтев за издавање потврде о измиреним обавезама:

Захтев за коначан обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку РЕДОВНЕ ПРОЦЕДУРЕ:

Захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ:

Захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку РЕДОВНЕ ПРОЦЕДУРЕ:

Захтев за повраћај документације и одустајање од регулисања плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта:

Захтев за обрачун накнаде за уређивање грађ. земљишта у поступку РЕДОВНЕ ПРОЦЕДУРЕ ПО ИЗМЕЊЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ:

Захтев за давање информације о регулисаној накнади за уређивање грађевинског земљишта:

Обрасци за подношење пријава у поступку јавног надметања: