ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Обрасци

Захтев за измирење дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта у складу са одредбама Одлуке о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда“ број 9/21)

Захтев за пресечан обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку РЕДОВНЕ ПРОЦЕДУРЕ:

Захтев за промену уговореног начина плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ:

Захтев за издавање потврде о измиреним обавезама:

Захтев за коначан обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку РЕДОВНЕ ПРОЦЕДУРЕ:

Захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ:

Захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку РЕДОВНЕ ПРОЦЕДУРЕ:

Захтев за повраћај документације и одустајање од регулисања плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта:

Захтев за обрачун накнаде за уређивање грађ. земљишта у поступку РЕДОВНЕ ПРОЦЕДУРЕ ПО ИЗМЕЊЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ:

Захтев за давање информације о регулисаној накнади за уређивање грађевинског земљишта:

Обрасци за подношење пријава у поступку јавног надметања: