Skip to main content

Одлука о избору закупца пословног простора

By 18. октобар 2016.фебруар 8th, 2017Вести

На основу члана 8. став 7 Одлуке Скупштине града Београда о начину, условима, критеријумима и мерилима за доделу пословног простора који је у јавној својини града Београда у закуп под посебним условима у циљу подстицања самозапошљавања и проширења пословања („Сл.лист града Београда“ бр. 37/16), Комисија за вредновање и рангирање пријава, дана 17.10.2016. године донела је Одлуку о избору закупца пословног простора.

 Одлука о избору закупца пословног простора