Skip to main content

Оглас – Јавно надметање

By 12. јануар 2016.фебруар 7th, 2017Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији у Блоку 53 на грађевинским парцелама: ГП3 – којој одговара катастарска парцела 6818, укупне површине 21.058 м2 и ГП4 – којој одговара катастарска парцела 6819, укупне површине 32.822 м2, обе КО Нови Београд, уписане у лист непокретности број 4137 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.01.2016.год
Преузмите исправку огласа – 15.01.2016.