Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Улици Диане Будисављевић, ГО Савски венац

By 18. октобар 2018.Оглас

Предмет отуђења је земљиште у Улици Диане Будисављевић, Градска општина Савски венац, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 21574/1 КО Савски венац, укупне површине 1.238 m2, уписане у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 18.10.2018. год.