Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By 21. новембра 2017. 24 новембра, 2017 Оглас

Предмет отуђења је земљиште у Омладинској улици, градска општина Савски венац, на катастарској парцели 21420/1 КО Савски венац, површине 1.310m2, уписана у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 21.11.2017.год.