Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By 25. новембар 2017.новембар 27th, 2017Оглас

Предмет отуђења je земљиште на локацији Аутокоманда, уз улице Нова 6, Нова 9, на грађевинској парцели 3/9, којој одговара катастарска парцела 3/9 КО Вождовац, површине 6.421 m2, уписаној у листу непокретности број 4179 КО Вождовац, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 25.11.2017.год.