Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By 29. маја 2017. Оглас

Предмет отуђења је земљиште у улици Милоја Закића у Градској општини Чукарица, на пет појединачних грађевинских парцела и то: ГП1 којој одговара кат. парцела 690/3, ГП4 којој одговарају кат. парцеле 691/7 и 1940/9, ГП5 којој одговарају кат. парцеле 1940/4 и 1940/8, ГП6 којој одговарају кат. парцеле 1940/6 и 1940/7 и ГП7 којој одговарају кат. парцеле 1941/1 и 1941/5, све КО Чукарица, уписане у лист непокретности број 243 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 29.05.2017.год.