Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By 14. јун 2017.Оглас

Предмет отуђења је земљиште у улици Омладинска, Градска општина Савски венац, на катастарској парцели 21420/1 КО Савски венац, површине 1.310m2, уписана у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.06.2017.год.