Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By 23. септембар 2017.октобар 2nd, 2017Оглас

Предмет отуђења je земљиште у Улици Михајла Булгакова, Градска општина Звездара, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели 3674 КО Миријево, површине 1.936m2, уписана у Лист непокретности број 2279 КО Миријево, као јавна својина града Београда.

 Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 23.09.2017.год.