Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By 22. новембар 2016.фебруар 9th, 2017Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је земљиште у Улици Милоја Закића, општина Чукарица, на шест појединачних грађевинских парцела и то: ГП1 којој одговара кат. парцела 690/3, ГП3 којој одговара кат. парцела 691/5, ГП4 којој одговарају кат. парцеле 691/7 и 1940/9, ГП5 којој одговарају кат. парцеле 1940/4 и 1940/8, ГП6 којој одговарају кат. парцеле 1940/6 и 1940/7 и ГП7 којој одговарају кат. парцеле 1941/1 и 1941/5, све КО Чукарица, уписане у Лист непокретности број 243 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 22.11.2016.год.