Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By 8. мај 2017.мај 30th, 2017Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште на грађевинској парцели број 11416/3 КО Савски Венац, површине 2.408 m2, уписано у Лист непокретности број 156 КО Савски Венац као јавна својина града Београда. Предметна локација се налази у Улици бањичких жртава у Градској општини Савски Венац.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 08.05.2017.год.
ОБАВЕШТЕЊЕ: Оглас објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 08.05.2017.год. се ставља ван снаге.
Објава у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 30.05.2017.год.