Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By 15. мај 2017.мај 17th, 2017Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште између објеката са кућним бројем 167, 179 и 191 у Улици Браће Јерковић, Градска општина Вождовац, на грађевинској парцели ГП1, површине 2.245 m2, која одговара катастарским парцелама КО Вождовац: 30019/31 која је уписана у Лист непокретности број 7144, површине 1.275 m2, 30019/33 која је уписана у Лист непокретности број 6659, површине 820m2 и 30022/6 која је уписана у Лист непокретности број 804, површине 150 m2, као јавна својина града Београда.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.05.2017.год.


Subject to alienation (sale) is the building land between Brace Jerkovic Street numbers 167, 179 and 191. Municipality of Vozdovac, on LOT 1 with an area of 2.245 m2, including the following cadastral parcels of the CM of Vozdovac: 30019/31 filed in the Land Register Sheet No. 7144, with an area of 1.275m2; 30019/33 filed in the Land Register Sheet No. 6659, with an area of 820m2 and 30022/6 filed in the Land Register Sheet No. 804, with an area of 150m2, as the public property of the City of Belgrade.

[EНГ] Браће Јерковић – Invitatition to public bidding for alienation of the public building land of the city of Belgrade