Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у привредној зони уз Липовачки пут

By 29. новембра 2021. Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште које се налази  у привредној зони уз Улицу Липовачку пут у насељу Требеж, Градска општина Барајево,  на грађевинској парцели коју чине две катастарске парцеле, и то: 43/4, површине 13.795 m2 и 43/12, површине 5.038 m2, обе уписане у Лист непокретности број 6674 КО Барајево, као јавна својина града Београда. Укупна површина комплекса износи 18.833 m2.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 29.11.2021. год.