Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на Аутокоманди, општина Вождовац

By 23. мај 2018.Оглас

Предмет отуђења je земљиште у комплексу пословно-трговачког центра „Аутокоманда 2“, на грађевинској парцели између Булевара Стефана Првовенчаног, Табановачке и Трише Кацлеровића, у Градској општини Вождовац, којој одговара катастарска парцела 3/12 КО Вождовац, површине 2.564 m2,  уписана у Лист непокретности број 4179 КО Вождовац,  као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 23.05.2018. год.