Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на локацији Аутокоманда, општина Вождовац

By 15. марта 2018. Оглас

Предмет отуђења je земљиште на локацији Аутокоманда, уз улице Нова 6, Нова 9, грађевинска парцела којој одговара катастарска парцела 3/9 КО Вождовац, површине 6.421m2, уписаној у листу непокретности број 4179 КО Вождовац, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.03.2018. год.