Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на локацији у Блоку 53, општина Нови Београд

By 22. августа 2018. Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији у Блоку 53, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели ГП3 којој одговара катастарска парцела 6818 КО Нови Београд, површине 21.058 m2 уписана у Листу непокретности број 4137 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 22.08.2018. год.