Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у близини фабрике „Грмеч“, општина Земун

By 5. мај 2020.Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у непосредној близини фабрике „Грмеч“ у Градској општини Земун – привреднa зонa северно од аутопута (приступ локацији је из улице Милана Решетара), на две појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП1 којој одговара катастарска парцела 1494, површине 2.139m2 и ГП2 којој одговара катастарска парцела 1495, површине 4.576m2, обе КО Земун поље, уписане у Листу непокретности број 1295 КО Земун поље, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 05.05.2020. год.