Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 63, Градска општина Нови Београд

By 6. марта 2018. 29 марта, 2018 Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији у Блоку 63, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели укупне површине 3.118 m2 , којој одговарају катастарске парцеле: 3347/34 КО Нови Београд,  површине 2.331 m2, уписана у Лист непокретности број 6645 КО Нови Београд као јавна својина града Београда и 3347/69 КО Нови Београд, површине 787 m2, уписана у Лист непокретности број  6310  КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 06.03.2018.год.
  Исправка огласа је објављенa у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 29.03.2018.год.